Održana dvadesetčetvrta sednica Skupštine opštine Negotin


Danas je održana 24. po redu sednica Skupštine opštine Negotin, koja je prvobitno bila zakazana za 19. mart, ali je odložena zbog uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije. Zbog poštovanja mera zaštite od korona virusa, nakon ukudanja vanrednog stanja, sednica je održana u sali Doma kulture, a svi prisutni imali su obavezu nošenja zaštitnih maski i rukavica. Sednici su pored 31 odbornika prisustvovali i predsednik opštine Negotin, Vladimir Veličković, zamenik predsednika, Bogdan Gugić i članovi Opštinskog veća.

foto negotin.rs

Na početku sednice mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin, pozvao je prisutne u sali da minutom ćutanja odaju poštu građanima opštine Negotin i Republike Srbije, koji su preminuli od posledica virusa COVID – 19. Nakon toga prešlo se na razmatranje dnevnog reda današnje sednice.

Odbornici Skupštine opštine Negotin najpre su većinom glasova, bez diskusije doneli Odluku o otpisu potraživanja opštine Negotin po osnovu ustupljenih javnih prihoda prema društvu za održavanje zgrada D.O.O. Beograd, a nakon toga i Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskog voda DV 110 kV PRP Đerdap 2- VE Nikine vode. Ciljevi izrade Plana su povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, uz smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, a poseban cilj se ogleda kroz utvrđivanje javnog interesa i stvaranja uslova za pribavljanje zemljišta za potrebnu elektroenergetsku infrastrukturu, objekte i stubove.
Na dvadesetčetvrtoj sednici Skupštine opštine Negotin, nakon izlaganja direktora ustanova, donete su i odluke o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajima za 2019. godinu Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, Muzeja Krajine, Istorijskog arhiva, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije opštine Negotin, Doma kulture „Stevan Mokranjac“, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2020. godinu.

Većinom glasova prisutnih odbornika doneto je Rešenje o razrešenju Daneta Surudžića sa mesta direktora Centra za socijalni rad Negotin, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovana je Jelena Vezurić, master socijalni radnik.
Na današnjoj sednici doneta su i rešenja o raspisivanju prvog javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin, o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin javnim nadmetanjem i to: k.p. br.4848, K.O Rajac, k.p. br. 1091/6 i 685, K.O. Kobišnica, i o obrazovanju komisije za sprovođenja postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Negotin, kao i Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin.

Doneto je i Rešenje o međusobnom raspolaganju između vlasnika građevinskog zemljišta u javnoj svojini svojini, Opštine Negotin i Republike Srbije, u svrhu izgradnje Vatrogasnog doma, čime bi se omogućili uslovi za efikasnije reagovanje vatrogasno-spasilačkih jedinica u vanrednim situacijama na teritoriji opštine Negotin.
Odbornici su doneli i Odluku o potvrđivanju odluke o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije za kompleks hemijske industrije u Prahovu, koju je u vreme vanrednog stanja doneo predsednik Opštine Negotin. U skladu sa svojim ovlašćenjima, predsednik opštine donosi akta iz nadležnosti skupštine u vreme vanrednog stanja, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštine čim ona bude u mogućnosti da se sastane. Cilj izrade Izmena i dopuna Plana je stvaranje urbanističkih, arhitektonskih, tehničkih, infrastrukturnih i saobraćajnih preduslova za širenje hemijskog kompleksa „Eliksir Prahovo“ radi prilagođavanja novim tehnološkim rešenjima, kao i za izgradnju kompatibilnih pogona i industrijskih parkova a sve radi obezbeđenja uslova za dugoročan razvoj predmetnog područja kao i unapređenje energetske efikasnosti sadašnjih i budućih objekata i pogona. Imajući u vidu lokaciju, postojeću namenu prostora, karakteristike i planirane sadržaje, predmetnim planom uspostavlja se okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenim propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, u skladu sa članom 5. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Većinom glasova odbornika donete su i odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Negotin neposrednom pogodbom razmenom u K.O.Kovilovo, kao i Odluku o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Negotin za 2020.godinu.
Skupština opštine Negotin donela je i Odluku o oslobađanju roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika dece, plaćanja usluga Predškolske ustanove „Pčelica“ za period od 16. marta do 10. maja 2020. godine odnosno tokom trajanja vanrednog stanja. Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece, koja neće koristiti usluge PU „Pčelica“ od 11. maja plaćaće 50% od cene koju inače plaćaju, sve do početka korišćenja usluga ove ustanove.

preuzeto negotin.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *