Održana redovna skupština Sportskog saveza grada Zaječara


Usvajanje izveštaja o radu iz 2017. godine, kao i Plana i programa rada za 2019. godinu, bile su samo neke od tema Skupštine Sportskog saveza grada Zaječara, održane 11. jula u velikoj sali zaječarske gradske uprave.

Delegati su razmatrali i usvojili Izveštaj o reviziji završnogizveštaja o realizaciji programa za 2017. godinu. Pokrenuto je i pitanje inkluzije osoba sa invaliditetom i dece sa posebnim potrebama u sportske aktivnosti, za šta su se članovi Skupštine složili da se inicira sastanak sa predstavnicima Gradske uprave, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Medicine sporta, kako bi se pronašao najbolji način za njihovo uključivanje u sportske aktivnosti.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *