ODRŽANA SEDNICA SO KLADOVO


Na sednici Skupštine opštine Kladovo usvojen je predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Statuta JP “Komunalac” koja se odnosi na proširenje delatnosti jer se u okviru tog preduzeća formira zoo higijenska služba za humano zbrinjavanje napuštenih životinja.

foto http://kladovo.org.rs/

Odbornici su dali zeleno svetlo Izveštaju o realizaciji Plana rada predškolske ustanove “Neven” za školsku 2018/2019 godinu kao i Godišnjem programu rada u novoj školskoj godini. Članovi lokalnog parlamenta podržali su i predlog Odluke o
dopuni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kladovo za ovu kalendarsku godinu. Reč je o programu Stručna praksa, koji se iz budžeta opštine Kladovo finansira sa 2 miliona 16.000 dinara pa će lokalna samouprava potpisati Ugovor sa 6 poslodavaca kod kojih će se desetoro mladih Kladovljana, osmoro sa visokom i dvoje sa srednjom stručnom spremom, stručno osposobljavati za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa. Reč je o programu za lica sa evidencije Nacionalne službe, koja su bez posla i bez radnog iskuskustva u struci.
Osim za program Stručna praksa u 2019. godini u okviru realizacije mera aktivne politike zapošljavanja 5 miliona dinara opredelili smo za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih starijih od 50 godina.
Otvaranjem novih radnih mesta rešili smo status naših 30 dugoročno nezaposlenih sugrađana. S obzirom na pozitivna iskustva u sledećoj godini budžet za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kladovo biće uvećan za
dodatnih milion dinara za program Stručna praksa jer nam je cilj da mladi i školovani ljudi zasnuju radni odnos – rekao je novinarima Saša Nikolić predsednik opštine Kladovo.
Jednoglasnu podršku članova Skupštine dobio je Izveštaj o radu za 2018. godinu Centra za kulturu kao i predlog dopune Oduke na osnovu koje će predsednik SO Kladovo ubuduće biti član Opštinskog štaba za vanredne situacije. Na sednici je
usvojen i predlog Odluke o javnim i nekategorisanim putevima koji je usaglašen sa odredbama Zakona o putevima, a novi upravljač na lokalu je Javno preduzeće “Komunalac”. Odbornici SO Kladovo usvojili su i dopunu Odluke o komunalnom redu u kojoj je definisano da se sva pravna i fizička lica obavezuju da površine javne namene ispred i oko svojih objekata održavaju u urednom i čistom stanju.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *