ODRŽANA SEDNICA SO KLADOVO


Na sednici SO Kladovo odbornička većina jednoglasno je usvojila Odluku o dodeli isključivog prava JP “Komunalac” za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se ne primenjije Zakon o javnim nabavkama. Reč je o poslovima održavanja higijene, odnosno čišćenja ulica i trotoara u gradu i iznošenja smeća u gradu i u mesnim zajednicama u opštini Kladovo, kao i o uređenju i održavanju zelenih i parkovskih površina u gradu. Podršku je dobio i predlog Odluke o mesečnom iznosu naknade od 6000 dinara predsednicima Saveta mesnih zajednica, koja se u 2020. godini primenjuje od isplate za mart.


Odbornici lokalnog parlamenta dali su saglasnost na predlog o izmenama Statuta TOO Kladovo, koji je usaglašen sa novim Zakonom o turizmu. Podršku članova skupštine dobila je i odluka o boravišnoj taksi na području opštine Kladovo za ovu godinu u iznosu od 80 dinara dnevno dok će izdavaoci kategorisanih soba plaćati paušal 1000 dinara godišnje po ležaju. Kako je rečeno u toku je procedura za određivanje kategorije turističkog mesta opštine Kladovo. Na sednici Skupštine usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Kladovo za 2020. godinu, za tu namenu iz budžeta je opredeljeno 5 miliona dinara, od tog iznosa tri miliona dinara je za realizaciju programa za mlade stručna praksa, dok je za subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, izdvojeno dva miliona dinara. Podršku odborničke većine dobio je i godišnji Programa za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Kladovo u 2020. godini, u kojoj je za realizaciju aktivnosti planiran iznos od 2,6 miliona dinara, od čega je milion dinara opredeljeno za montažu video nadzora. Odbornici su usvojili i Predlog rešenja o imenovanju izborne komisije opštine Kladovo u kojoj je osam stalnih članova i njihovih zamenika.

preuzeto kladovo.org.rs


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *