ONLINE sadržaji Zavičajnog muzeja Knjaževac


Zavičajni muzej Knjaževac već više od jedne decenije sprovodi proces digitalizacije koji, pored očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa knjaževačkog kraja, ima za cilj unapređenje rada muzeja i pristupačnosti zbirki, fondova i programa muzeja svim ciljnim grupama, tj. najširoj publici. Prateći trendove u razvoju publike, razvoj novih tehnologija i njihovu upotrebu u oblasti zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa, a zatim smernice i pravilnike sektora za digitalizaciju kulturnog nasleđa Ministarstva kulture i informisanja naš muzej realizovao je niz pionirskih poduhvata. Paralelno sa digitalizacijom zbirki i celokupnog fonda muzeja, prateći principe socijalnog modela preduzete su mere za unapređenje pristupačnosti muzeja osobama sa invaliditetom što je suštinski značilo unapređenje rada muzeja uopšte.

muzejknjazevac.org.rs

U skladu sa navedenim Zavičajni muzej Knjaževac izradio je nekoliko poddomena svoje internet prezentacije koje pružaju dopunske digitalizovane sadržaje kao i pet android aplikacija i jednu aplikaciju za Windows okruženje.  

 

  • Uz podršku Balkanske mreže muzeja i Stavros Niarkos fondacije, Kulturnog nasleđa bez granica i Ministarstva kulture i informisanja 2015. godine realizovan je projekat „Muzej za sve” koji je pored drugih elemenata podrazumevao izradu internet prezentacije koja će sadržaj i prostor muzeja približiti svima, ali i onima koji se otežano kreću, koji slabije vide ili su slepi kroz audio vodiče na srpskom i engleskom jeziku i interaktivne elemente, gluvim i osobama oštećenog sluha kroz video vodič na znakovnom jeziku http://acc.muzejknjazevac.org.rs/cir/. Ovaj sajt prati i aplikacija za tablet uređaje koja se može koristiti u u muzeju. Deo ove prezentacije jesu i virtualne 360˚ ture koje posetioce vode kroz objekte i postavke muzeja.  

 

  • Uz podršku GIZ-a i u saradnji sa Dunavskim centrom za kompetencije 2017. u cilju uključivanja knjaževačkog muzeja, Arheo-etno parka u Ravni i arheološkog nalazišta Timacum Minus u itinerere evropskih kulturnih ruta Put rimskih careva i Dunavske vinske rute, a radi unapređenja interpretacije kulturnog nasleđa razvijena je u saradnji sa ArhiMedia grupom Matematičkog instituta SANU android aplikacija na tri jezika koja se može besplatno preuzeti sa Google Play Store-a i koju dopunjuju interaktivni elementi informativnih tabli postavljenih na samom lokalitetu Timacum Minus kao i informativne turističke info table koje putem QR kodova posetiocima pružaju dopunske sadržaje poput 3D modela građevina i delova rimskog utvrđenja i termi.

 

  • Izložbu Iz ratnog dnevnika Stojana J. Jevtića iz Prvog svetskog rata i publikovanje priređenog rukopisa dnevnika prati Android aplikacija koja se takođe može besplatno preuzeti sa https://play.google.com/store/apps/details?id=org.arhimedia.emg.ratnidnevnik&hl=en razvila ArhiMedia grupa, pruža uvid u sadržaj dnevnika, ilustruje kretanje vojske od Srbije, preko Albanije do Grčke, proboj Solunskog fronta i povratak u domovinu, ratni put Stojana J. Jevtića, njegove biografske podatke i druge dopunske informacije. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije 2018. godine.

 

 

  • Posebnu celinu u procesu digitalizacije predstavlja još jedan poddomen internet prezentacije Zavičajnog muzeja Knjaževac a to je Digitalna čitaonica urađena u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja 2019. godine, koja pruža mogućnost čitanja digitalizovanih izdanja Zavičajnog muzeja i izdanja koja su objavljena u saradnji sa drugim srodnim ustanovama poput Etnografskog muzeja u Beogradu ili Arheološkog instituta u Beogradu https://citaonica.muzejknjazevac.org.rs/.

 

  • Posebno mesto među digitalizovanim sadržajima ima i program obrazovnog turizma Zavičajnog muzeja Knjaževac podržan 2012. godine od strane UNICEF-a i UNDP-a kroz MDGF program pod nazivom Obrazovna avantura Zavičajnog muzeja Knjaževac.

 

Navedene projekte i programe muzeja realizovao je tim stručnjaka muzeja prema konceptu Milene Milošević Micić, više kustoskinje istoričarke umetnosti Zavičajnog muzeja Knjaževac u saradnji sa stručnim saradnicima Sanjom Mladenović, Ivanom Savićem i Milošem Ćirkovićem, Sašom Milutinovićem, Milanom Markovićem (GetToNet), Marjanom Vidojkovićem, Natalijom Popović i Milicom Lazarević i dr.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *