Opre Roma u dijalogu sa Romima u Zaječaru


Jedan od zaključaka sa dijaloga sa romskom zajednicom u Zaječaru je da  Romi žele da rade.

Opre Roma Srbija je neformalni građanski pokret formiran 2019. godine. Čine ga Romi iz cele Srbije koji dele zajedničke vrednosti i veruju da se život Roma u Srbiji može poboljšati sa poboljšanjem demokratskih procesa i većim učešćem Roma u donošenju odluka koje se tiču samih Roma.

Ideja pokreta Opre Roma je da okupi ljude koji žele da žive u demokratskom društvu gde su građani slobodni a  odgovornost osnova društveno-političkih odnosa. Razvijajući mehanizme državne uprave i zakonodavstva menjaće se i položaj romske zajednice kroz kanale društvene mobilnosti za praćenje I procenu stepena odgovornosti nosioca vlasti.

Opre Roma Srbija želi da romska zajednica konstantno učestvuje u donošenju odluka koje se tiču Roma. Da bio to moglo da se desi, glas romske zajednice mora da se čuje.  S tim u vezi je 06.03.2020.godine održan dijalog sa romskom zajednicom u Zaječaru. Dijalogu je prisustvovalo oko 80 ljudi iz romskih zajednica iz Zaječara, Bora I okolnih mesta. Nakon razgovora sa romskom zajednicom došlo je do slaganja oko jednog prioriteta na kojem će svi zajedno raditi, a to je povećanje zaposlenosti romske zajednice.

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *