Opština Kladovo: PODRŠKA CRKVENIM I VERSKIM ZAJEDNICAMA


Na Konkursu opštine Kladovo iz budžeta za 2019. godinu za sufinansiranje Programa koje realizuju crkve i verske zajednice nadležna Komisija je raspodelila 4.999.980 dinara.

Crkvenoj opštini Kladovo za projekat Građevinsko – zanatski radovi na fasadi parohijskog doma odobren je iznos od 2.395.200 dinara. Rekonstrukcija i dogradnja crkve Svetog Nikole u naselju Podvrška finansira će se sa 1.197.600 dinara. Za realizaciju Projekta izgradnja pomoćnog objekta u Crkvenoj opštini Rtkovo odobren je iznos od 299.400 dinara, dok je za sanaciju krova parohijskog doma u Brzoj Palanci odobreno 509.980 dinara. Idejno rešenje izgradnje letnjikovca u dvorištu hrama u Maloj Vrbici biće sufinasirano sa 598.800 dinara. Nosioci projekta moraju do 31. decembra 2019. godine da nadležnoj Komisiji dostave narativni i finansijski izveštaj nakon završetka realizacije projekta


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *