Organizacija “Gitarijade” poverena novoosnovanom Udruženju “Gitarijada Fest” ??!!


Privremeni organ grada Zaječara je na sednici održanoj 27.02.2017. godine doneo odluku da se organizacija najstarije zaječarske manifestacije “GITARIJADA” “POVERI” Udruženju “GITARIJADA FEST” iz Zaječara na period od pet godina, odnosno u periodu od 2017. do 2021. godine objavljeno je u službenom glasniku.

Inače u odluci još stoji da se Grad obavezuje da za organizaciju Gitarijade u periodu iz tačke 1. ove odluke obezbedi finansijska sredstva u budžetu Grada za svaku tekuću godinu.

Takođe stoji da će Grad obrazovati Organizacioni odbor koji će sarađivati sa Udruženjem u vezi sa organizacijom Gitarijade.

Na osnovu ove odluke, Grad i Udruženje ”GITARIJADA FEST” zaključiće ugovor o saradnji kojim će se preciznije odrediti elementi saradnje, kao i prava i obaveze Grada i Udruženja.

Uvidom u APR, pretragom udruženja, došli smo do saznanja da je ovo Udruženje osnovano svega par meseci pre donošenja ove odluke, odnosno, 22. 11.2016. godine, a da su pravni zastupnici izvesni Sanja Marić i Nenad Patijević.

Postavlja se pitanje s obzirom da je Gitarijada veoma kompleksan festival evropskog karaktera koji zahteva veliku organizaciju i iskustvo, sa kojim kvalifikacijama i kojim prethodnim iskustvom je navedeno Udruženje dobilo pravo na organizaciju i kao šta je to što je ovo Udruženje “preporučilo” kao nekog kvalifikovanog za ovakvu vrstu posla?

Imajući u vidu da je prethodnih godina bilo veoma puno “neregularnosti” oko same organizacije i agencija koje su učestvovale u suorganizaciji Gitarijade, nameće se pitanje zašto nije održana javna rasprava ili javni poziv za eventualne ponuđače, kao i koji su kriterijumi bili postavljeni za dobijanje jedne ovakve velike organizacije.

Podsetimo se da je Skupština grada Zaječara decembra 2013. godine donela Odluku o osnivanju Ustanove Gitarijada Zaječar. I pored ambicioznih planova Ustanova Gitarijada je prestala da postoji i otišla u likvidaciju na osnovu Odluke o njenom ukidanju od januara 2016. godine. Obrazloženje osnivača zbog donošenja ovakve Odluke je da se delatnosti ove ustanove mogu zadovoljiti na racionalniji i ekonomičniji način.

Zato je prošle godine organizacija najstarijeg rok festivala u Evropi, jubilarne 50. Gitarijade bila poverena Centru za kulturu Grada Zaječara.

Takođe, postavlja se pitanje zašto Grad Zaječar nije poverio organizaciju Zaječarske Gitarijade Centru za kulturu Grada Zaječara, što bi zapravo i trebalo da bude u opisu njegove delatnosti, već se bez oglašenog bilo kakvog poziva ustupa tek novoosnovanom udruženju bez ikakvog iskustva a za koje javnost ništa ne zna?!

Na sva ova pitanja na žalost nismo uspeli da dobijemo odgovore.

Ono što zasigurno znamo jeste da Privremeni organ ima ingerencije da dodnosi samo odluke NEOPHODNE za nesmetano funkcionisanje grada do uspostavljanja nove gradske vlasti, te se pitamo da li je odluka da se Gitarijada “POVERI” nekom anonimnom Udruženju neophodna za funkcionisanje grada Zaječara…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *