Peta pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta – PRKOS


Pravo učešća imaju omladinska amaterska pozorišta, dramski studiji, studentska pozorišta i Akademije (Fakulteti) za dramsku umetnost (zaključno sa trećom godinom).
Starosna ograničenja učesnika u predstavama su od 14. do 28 godina. Izuzetno, zbog potreba dramskog teksta toleriše se učešće i dva glumca mlađa od 14 i starija od 28, a tim da oni ne dolaze u obzir za nagrade.
Prijavljene predstave na konkursu za PRKOS gleda selektor bilo putem video snimaka ili uživo i opredeljuje se za pet (5) ostvarenja u skladu sa koncepcijom festivala.
Izabrane predstave imaju pravo na jedan puni pansion i noćenje tokom njihovog igranja na PRKOS-u. Troškove puta ansambli sami obezbeđuju.
Posle izvedene predstave, izvođački ansambli su obavezni da prisustvuju Press tribini na kojoj se razgovara sa publikom o predstavi.
Predstave u konkurenciji ocenjuje tročlani žiri koji proglašava najbolju predstavu (dobija novčanu nagradu) kao i glumačke i rediteljske nagrade i pohvale.
Prijave za PRKOS slati na adresu [email protected] do 15 avgusta 2019.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *