Planiranje i ljudski resursi za efikasan rad javnih institucija


Upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi i kroz edukaciju, povećanje njihove efikasnosti, a sve to u službi građana, bile su tema sastanka u Zaječaru.

“Uspešno funkcionisanje i upeh radnih organizacija, lokalnih samouprava, društva u celini  je pred velikim izazovom u pogledu globalizacije, tehnološkog napredka, digitalizacije i sa druge strane povećanim potrebama građana i naša obaveza je da na sve to odgovorimo na pravi način. Dobra organizacija i ulaganje u ljude pre svega kvalifikovane i željne sticanja znanja i napredka koji će moći da sprovode poslove koji su im povereni”- rekao je načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović.

Nacionalna akademija je centralna institucija stručnog osposobljavanja u javnoj upravi i priprema programe stručnog usavršavanja službenika na svim nivoima institucija.

“Građanima je važno da mogu da ostvare svoja prava ili obaveze prema državi i da u jednom efikasnom postupku realizuju. Naš delokrug obuhvataju republički organi uprave i drugi državni organi i sve jedinice lokalne samouprave.  A osnovna zamisao je da građanima ne bude važno da li se nalazi pred jednim ili pred drugim organom već da mu bude lako dostupna informacija gde i kako može neku uslugu da dobije ili obavezu da ispuni a naša obaveza je da obučimo službenike da tu uslugu pruže” istakao je  Dražen Maravić direktor Nacionalne akademije za javnu  upravu.

“Sve ono što se postiglo od 2005 godine do sada u smislu unapređenja rada zaposlenih u državnoj upravi, a sada nakon izmene zakona data je mogućnost jedne saradnje između jedinica lokalnih samouprava i službe za upravljanje kadrovima” rekao je prof. dr. Danilo Rončević  Direktor službe za upravljanje kadrovima Vlade republike Srbije.

Zaključak je da u narednom periodu državni organi i lokalne samouprave moraju raditi na povećanju svoje efikasnosti, kao i da njihova saradnja mora biti dvosmerna i sve u cilju bolje usluge građanima.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *