POČELE OBUKE O ZAŠTITI OD POPLAVA U OKVIRU PREKOGRANIČNOG PROJEKTA SA ČIPROVCIMA


U okviru projekta „Mere za uspostavljanje prevencija poplava i uslova brzog reagovanja u Čiprovcima i Boljevcu“, koji se realizuje iz programa Interreg –IPA CBC Bulgaria – Srbia, održana je uvodna konferencija kojoj su prisustvovali članovi kriznog štaba opštine Boljevac i predstavnici opštine Čiprovci.

Foto: boljevac.org.rs

Realizacija projekta će trajati do kraja ove godine, a osim obuka za članove kriznih štabova i stanovnika najugroženijih naselja sa obe strane granice, predviđena je i nabavka mašina i opreme za zaštitu i uređenje priobalja i rečnih tokova. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 580 hiljada evra za sve partnere.

Preuzeto: boljevac.org.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *