Podneta su 36 zahteva sudiji za prekršaje, napisano 13 prekršajnih naloga i kazni u iznosu od 210.000 dinara!!!


Sednica Saveta protekla je prema dnevnom redu, usvojeni su izveštaji o radu Saveta i Stručne službe Zaječarskog upravnog okruga za 2018. godinu, zatim su razmatrani Godišnji izveštaji o radu republičkih inspekcijskih službi za proteklu godinu.

Na početku sastanka Vladan Paunović je rekao da je u protekloj godini posebna pažnja bila posvećena javnosti rada Saveta i da su građani bili redovno informsani o oktivnostima redovnim izveštavanjem o sednicama i pres konferencijama.

Održavani su sastanci kojima su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava i lokalnih samouprava našeg Okruga, ali su se intenzivirale aktivnosti koje naš okrug povezuje sa susednim i ostalim okruzima. Tako je sa Borskim upravnim okrugom i u protekloj godini ostvarena izuzetna saradnja, obrazovana je i radna grupa za izradu zajedničke turističke ponude Timočke krajine, a očekuje nas nastavak dogovora oko uvođenja e-pisarnice kako bi se pratili i povezali sa programom e-inspektor koji je već uveden u radu nekih inspekcijskih službi.

Savet i ove godine razmatrao pripremljenost sistema odbrane od grada i spremnost jedinica lokalne samouprave za učešće u sprovođenju protivgradne odbrane, odbrane od poplava, a razmatrana je i pripremljenost Odeljenja za vanredne situacije za protivpožarnu zaštitu. U nastavku sednice Saveta razmatrani su izveštaji o radu svih inspekcijskih službi. Kratko saopštenje za medije dale su šefica Odseka za sanitarni nadzor Zaječar i načelnica Odeljenja turističke inspekcije Niš.

Bistrica Mihailović Petrović šef Odseka za sanitarni nadzor Zaječar istakla je da su u 2018. godini sprovođene redovne kontrole po prijavi građana u sardnji sa kolegama iz tržišne, zdravstvene i inspekcije rada. Na teritoriji Zaječarskog upravnog okruga pod sanitarnim nadzorom bilo je 1370 objekata, a na teritoriji Zaječara oko 600. Republička sanitarna inspekcija preventivno je delovala i sarađivala sa lokalnim samoupravama kroz formirane Savete za zdravlje radi očuvanja javnog zdravlja stanovništva.

Načelnik turističke inspekcije odeljenja Niš Dragica Pavlović je rekla da su turistički inspektori izvršili su ukupno 193 inspekcijske kontrole, a kod 49 subjekta utvrđene su određene nepravilnost. Podneta su 36 zahteva sudiji za prekršaje, napisano 13 prekršajnih naloga i kazni u iznosu od 210.000 dinara. Posebna pažnja posvećena je preventivnom inspekcijskom nadzoru koji je podrazumevao i edukaciju privrednih subjekata. Na teritoriji Zaječarskog okruga smanjen broj neregistrovanih objekata, kao i broj prijava građana posebno u turističkoj delatnosti.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *