Predavanje i proekcija dokumentarnog filma povodom “Svetskog dana turizma”


U četvrtak, 27. septembra u Centru za posetioce Nacionalnog parka Đerdap, u 18 časova, održaće se predavanje o značaju geoturizma s posebnim osvrtom na budući Geopark Đerdap, povodom Svetskog dan turizma.

O značaju geoturizma govoriće dipl. ing. geologije za paleontologiju Darko Timotić, šef odseka za prirodnjačku zbirku u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Geoturizam se smatra važnom granom turizma, jer sama definicija podržava, podupire, unapređuje i uvažava geografski karakter mesta, njegovu okolinu, kulturu, estetiku, nasleđe, kao i dobrobit domicilnog stanovništva. Geoturizam ima sinergejsku karakteristiku, jer uključuje lokalne zajednice, kojom se turistički proizvod obogaćuje jedinstvenim osobinama destinacije. Još jedan benefit geoturizma je što ima tendenciju zapošljavanja lokalnog stanovništva, i tako doprinosi ekonomskoj dobiti zajednice, a meštani dobijaju motiv više da preuzmu odgovornost za razvoj svoje destinacije.

Nakon predavanja planirana je projekcija dokumentarno – ekološkog filma o prirodnim lepotama duž toka kroz Srbiju jedne od najlepših evropskih reka Dunava, koji sa 3.505 kilometara plovnog puta povezuje istok i zapad Evrope, Atlantik i Mediteran. Autor filma Dunav – reka života, je dr Olivej Fojkar, načelnik odeljenja za promociju, edukaciju i odnose sajavnošću Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *