Preventivni pregledi u Zdravstvenom centru Zaječar


U Zdravstvenom centru Zaječar sprovode se programi u cilju ranog otkrivanja malignih bolesti.

Radi se organizovani skrining karcinoma dojke, tako što se prema predviđenom rasporedu pozivaju žene starosti 50 – 69 godina na mamografski pregled na 2 godine. Potrebno je da se žene jave u dispanzer za žene gde dobijajau uput, snimanje je bezbolno, vrši se u službi radiologije ZCZ.

Radi se oportuni skrining karcinoma debelog creva u službi opšte medicine doma zdravlja. Obuhvaćene su osobe oba pola starosti 50-74 godina. Ako u porodici imate osobe obolele od raka debelog creva idite na preged već sa 40 godina.

Takođe se radi skrining karcinoma grlića materice. Obuhvaćene su žene starosti 25-64 godina. Testiranje podrazumeva citološki pregled cervikalnog brisa-papanikolau test, a uzimanje sprovodi služba za zdravstvenu zaštitu žena u domu zdravlja. Skrining interval je 3 godine, ali može biti i kraći period.

Odazovite se na planom predviđene preglede iako ste zdravi i bez tegoba, jer skrining može da vam spase život!!!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *