Privremeni organ opštine Kladovo usvojio je budžet za 2019. godinu


Privremeni organ opštine Kladovo usvojio je budžet za 2019. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 834.197.266 dinara.

Budžetski prihodi iznosiće 682,6 miliona dinara, u opštinsku kasu se iz ove u narednu godinu prenosi suma od 95 miliona dinara, prihodi od donacija biće 50 miliona dinara, prihodi na ime transfera u narednoj godini iznosiće 5.350.000 dinara dok su ukupni sopstveni prihodi korisnika budžeta oko milion dinara.

Budžet za 2019.  je investicioni, socijalno i razvojno orijentisan, jer je realan i s obzirom da su prihodi izbalansirani i uravnoteženi sa rashodima namera je da se poboljša kvaliteta života građana.

Za investicije u narednoj godini opredelili smo 223.764.500 dinara, za redovno funkcionisanje mesnih zajednica 22 miliona dinara, 19miliona dinara je izdvojeno za podsticaje u poljoprivredi, povećaćemo i izdvajanja za socijalna davanja, 13 miliona dinara izdvojili smo zarekonstrukciju gradske zelene pijace, dok smo finansiranje sportskihaktivnosti uvećali za 10 odsto a to iznosi 22 miliona dinara.Aktivnosti TOO Kladovo finasiraće se sa dodatnih 9 miliona dinara, jers mo tu oblast targetirali kao zamajac razvoja– obrazložio je rashodnustranu opštinske kase Saša Nikolić zamenik predsednika Privremenogorgana opštine Kladovo i dodao da je usvajanje budžeta jedan je odnajznačajnijih koraka kada je reč o funkcionisanju lokalne zajednice.

Nikolić je istakao da je na rashodnoj strani 40 miliona dinarao predeljeno za izradu projektno-tehničke dokumentacije za kapitalneinvesticije jer je to zamajac za ulaganja koja će u sledećoj godinibiti prioritena. Na sednici Privremenog organa opštine Kladovo usvojen je i kadrovski plan Opštinske uprave za 2019. godinu, kao iprogrami rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji jeosnivač lokalna samouprava. Aktivnosti su obrazložili vd direktorijavnih preduzeća ” Komunalac” i “Jedinstvo” i direktori TOO Kladovo i Centra za kulturu.

izvor kladovo.org.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *