Priznanje za doprinos očuvanju kulturnog nasleđa Srbije i pograničnih regija sprovođenjem projekta ‚‚Nasleđa na granici Dunava‚‚


Na 6-toj nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji, održanoj 14. novembra u Beogradu predstavljeni su rezultati programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbiji i u okolnim zemljama, kao i mogućnosti za buduću saradnju u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije.

Na skupu su učestovali predstavnici Evropske unije, kao i korisnici programa prekogranične i transnacionalne saradnje iz Srbije i regiona, koji su doprineli uspešnom realizovanju ovako finansiranih projekata, a samim tim i značajnom napretku svojih sredina.

Imajući u vidu da je 2018. godina proglašena Godinom evropske kulturne baštine, sa ciljem da se ukaže na značaj i vrednovanje evropske kulture, ali i da se podstaknu građani da otkrivaju i uče o tom nasleđu, ove godine Ministarstvo za evropske integracije odlučilo je da tokom konferencije nagradi projekte najbolje prakse koji su doprineli intenziviranju saradnje u toj oblasti, kao i jačanju osećanja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.
Tim povodom, opština Kladovo je pored grada Subotice, dobila Priznanje za doprinos očuvanju kulturnog nasleđa Srbije i pograničnih regija sprovođenjem projekta ‚‚Nasleđa na granici Dunava‚‚ u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija- Srbija.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *