Problemi mladih u pograničnom regionu


U oviru projekta ”Osnova za bolju budućnost naše omladine” – čiji je cilj promovisanje boljeg razumevanja i saradnje među partnerima (Boljevac i Čiprovci), smanjenje migracija iz pograničnih regiona, kao i rešavanje problema mladih, te njihova priprema za uspeh – štampana su dva dokumenta: Studija i analiza potencijala prekograničnog regiona za smanjenje migracije mladih i Lokalni vodič za omladinsko preduzetništvo

“Studija” analizira fenomen depopulacije, u pograničnom regionu, koja je uglavnom rezultat migracije mladih iz manjih mesta u veće gradove. Sprovođenjem sociološkog istraživanja između različitih ciljnih grupa, kao i raznovrsnih korelacionih analiza, “Studija” pokušava da jasno definiše uzroke migracije mladih sa pomenutog područja, kao i da analizira mogućnosti koje se mladima pružaju u malim pograničnim mestima.

U cilju rešavanja problema visoke nezaposlenosti omladine, koja se smatra glavnim uzrokom migracije, neophodan je novi pogled na preduzetništvo mladih. Kako mladi u regionu nemaju neophodna znanja i veštine u vezi sa preduzetništvom, potrebno je prevazilaženje ovog nesaglasja. Lokalni vodič za omladinsko preduzetništvo pruža predloge lokalnim i regionalnim vlastima kako bi razvili programe koji bi promovisali preduzetništvo mladih. Pored toga ciljevi ”Vodiča” su: identifikacija mera za poboljšanje zapošljavanja mladih, podizanje preduzetničkih znanja i veština kod mladih, promovisanje jednakih mogućnosti, kao i podsticanje preduzetničkog duha.

Oba dokumenta, rezultat su rada partnera iz Bugarske i usmerena su na potrebe mladih, na poboljšanje kvaliteta života naše omladine, na stvaranje okruženja neophodnog za ostanak i smanjenje migracija.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *