Prva ovogodišnja prinova knjižnog fonda biblioteke u Kladovu


Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo obavila je prvu redovnu kupovinu knjiga za potrebe prinove svog knjižnog fonda.

Foto: kulturakladovo.rs

1.500 korisnika u gradu i 12 naselja opštine Kladovo već čekaju novih 379 knjiga od

izdavačkih kuća „Kreativni centar“, „Vulkan“, „Laguna“, „Urban Reads“ i „Makart“.

Za prvu ovogodišnju kupovinu knjiga iz budžeta opštine Kladovo opredeljeno je 209.285, 28 dinara.

Sledeće nabavke slede.

Knjižni fond biblioteke u Kladovu broji oko 55.000 knjiga i dostupan je i u elektonskom obliku ovde:

http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70815
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *