Regionalni centra za upravljanje otpadom „Halovo” kod Zaječara


Danas je u Zaječaru potpisan ugovor sa konsultantima za javno-privatno partnerstvo u procesu odabira privatnog partnera – operatera budućeg Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Halovo” kod Zaječara.

Ugovor se realizuje u okviru projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Halovo” u kojem učestvuju gradovi Zaječar i Bor, kao i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo, Bor, Knjaževac i Boljevac.

Projektom upravlja Koordinacioni odbor koga čine predstavnici gradova i opština partnera na projektu, a Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije — RARIS vodi realizaciju projekta.

Koordinacioni odbor je doneo odluku da se projekt realizuje kroz Javno privatno partnerstvo. Grad Zaječar i lokalne samouprave partneri na projektu su uz pomoć RARIS-a sproveli zajedničku javnu nabavku. Za konsultanta je odabran konzorcijum koji čine renomirana advokatska kancelarija Tasić&Partneri (T&P) iz Beograda, konsultantsko preduzeće TTI group Beograd specijalizovano za komunalne delatnosti i kompanija „WTS Porezi i Finansije, deo svetske WTS Global mreže. Firme iz ovog konzorcijuma su do sada uspešno sprovele desetak postupaka javno – privatnog partnerstva vrednih više od 100 miliona EUR.

Konsultanti treba da u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu pripreme svu neophodnu dokumentaciju za sprovodjenje procesa JPP i raspisivanje međunarodnog tendera za odabir privatnog partnera – operatera budućeg Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Glavni zadaci konsultanata su:

Izrada analize ekonomskih i pravnih mogućnosti implementacije projekata Javnog tela po JPP modelu sa ili bez elemenata Koncesije;

Izrada prvog, kao i finalnog nacrta Predloga projekta JPP koji sadrži sve obavezne elemente definisane važećim propisima u vreme izrade;

Priprema dokumentacije za sprovodenje postupka odabira privatnog partnera, nakon dobijanja pozitivnog mišljenja Komisije za JPP.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *