Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije u Zaječaru


Održana je sednica Okružnog štaba za vanredne situacije u Zaječaru sa ciljem da se donese i usvoji Operativni plan za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na teritoriji Zaječarskog upravnog okruga.

Sa lepim vremenom i porastom temperatura javlja se i povećani broj požara na otvorenom prostoru. Prošle godine  za period od prvih tri meseca imali smo 22 intervencije na otvorenom prostoru, dok za isti period ove godine do današnjeg dana imali smo 117 intervenicja, i sami moćete da zaključite koji je to odnos i da je to petostruko više. Iz tog razloga Sektor za vanredne situacije dobilo je nalog da zajedno sa lokalnim samouprava i načelnikom organizujemo sednice i da se potencira na tome da svi subjekti koji mogu da daju doprinost smanjenju požara rade svoj deo posla”rekao jer Branislav Matić načelnik Odelenja za vanredne situacije u Zaječaru” rekao jer Branislav Matić načelnik Odelenja za vanredne situacije u Zaječaru.

“Po članu 50 Zakona o zaštiti od požara je zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Kazne su od 1 do 50 hiljada dinara za fizička lica a za fizička lica u pravnom licu čak od 300 hiljada do milion dinara” dodao je Matić.

Sam podatak da je broj intervencija i broj paljevina na otvorenom prostoru znatno veći govori samo za 18 dana u martu mesecu 2019 godine, jasno govori da smo i dalje da smo i dalje neodgrovrni prema svojoj sredini i prema svojim životima. Apelujemo na sve građane da se moraju pridržavati zakona, kada je u pitanju spaljivanje ipoštovati propise. A planiramo da u tom smislu obavimo i edukaciju školske i vanškolske dece a apelujemo i na medije da apeluju na građane kako bi smo smanjili ovu opasnu pojavu” rekao je Vladan Paunović Načelnik zaječarskog upravnog okruga.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *