ŠOSO ’’Jelena Majstorović’’ dobila Montesori materijale


Danas su školi ’’Jelena Majstorović’’ dodeljeni Montesori materijali i druga didaktička pomagala učenicima škole. Sredstva za ovu akciju prikupljena su u okviru akcije ‘’Odeća za sve’’ koju sprovodi Fondacija Iskorak, a na nacionalnom nivou realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku kompanije Inditex, čiji je cilj pomoć socijalno ugroženom stanovništvu.

“Ovo je nešto što smo uradili tokom ove godine. Jednu lepu stvar saradnjom fondacije Iskorak i škole Jelena Majstorović a to je donacija u vidu Montesori materijala i ostali didaktički materijali koji su namenjeni učenicima ove škole. Nadamo se da će ova sredstva pomoći boljem obrazovanju učenika. Zahvaljujući fondaciji Ana i Vlade Divac koji su nam donirali garderobu i u saradnji sa nastavnicima ove škole i u okviru tekstilnog smera prepravili uz pomoć učenika. Kasnije je sva ta garderoba ponuđena u okviru humanitarnog bazara i prikupljeno je 300 hiljada dinara i od tog novca su kupljena ova sredstva”– pojasnio je Dejan Perić fondacija Iskorak.

“Ovo će puno značiti svim našim učenicima ali i nadam se i ostaloj deci iz ovog grada kojima je potrebna ovakva podrška u obrazovanju i razvoju životnih veština i  steknu neka osnovna obrazovanja. Montesori kabinet funkcioniše po principu da dete radi ono što želipod nadzorom vaspitača ali ne pod nekom prisilom. Da vraća na policu ono što je uzelo znači steknu neke životne veštinme i uče se nekom redu disciplini i razvijanju životnih veština kao što su recimo peglanje, čišćenje, nameštanje, sklašpanje odeće ili rad u kuhinji. Takođe se uče i pojmovi vezani za matematiku pojam broja, početno čitanje i pisanje i sve kroz neku igru i na dobrovoljnoj bazi”- rekla  je direktorka ŠOSO “Jelena Majstorović” Emila Badivuk.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *