Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gamzigrad” – Hiperbarična oksigenacija


Specijalna bolnica je specijalizovana za rehabilitaciju oboljenja perifernih krvnih sudova (organski poremećaji arterijsjih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih krvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opštu rehabilitaciju (bolesti vezivnog tkiva, zglobni oblici reumatizma, vanzglkobni obllici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka oboljenja, ginekološka oboljenja).

Hiperbarična oksigenacija predstavlja moćno pomoćno sredstvo u lečenju poremećenog snabdevanja ćelije kiseonikom, a rezultati su u toliko bolji u koliko se ova terapija primeni u ranijim fazama bolesti. Prvi pregled indikacije a i sam tretman hiperbaričnom oksigenacijom je pod nadzorom vrhunskog stručnog i iskusnog tima doktora, specijalista hiperbarične medicine.

Kiseonik je bitan za život svake ćelije, bez kiseonika ili manjka kiseonika, svaka ćelija brže stari i brže odumire. U prirodnim uslovima kiseonik iz vazduha se hemijskim putem vezuje u plućima za crveno krvo zrnce i putem krvotoka dolazi do svake ćelije u našem organizmu i tako ta ćelija živi. Postoje mnogi razlozi da ćeliji bude uskraćen dovod kiseonika to su razne bolesti, anemija, loši krvni sudovi i bolest kod dijabetičara. Sve se to može nadoknaditi primenom stopostotnog kiseonika pod pritiskom u hiperbaričnoj komori gde je organizam izložen kisoeniku gde pre svega pacijent udiše stopostotni kiseonik  a i celi organizam je direktno bombardovan kiseonikom. I sam taj fizički način dopremanja kiseonika do svake ćelije   sastoji se u tome što se pored hemijskog puta vezivanja kiseonika za eritrocit cela plazma,  cela tečnost krvna, postoje nosioc tog kiseonika  tako što se on pod pritiskom od dva bara rastvara u plazmi i tako bude transportovan u svakoj ćeliji. Drugim rečima gde god postoji krvotok tu ćelije dobijaju kiseonik.” objasnio je proces Dr Rade Kostić direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju ” Gamzigrad”.

Pogledajte video prilog.

 

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *