Sutra 5. sednica Gradskog veća sa sledećim dnevnim redom…


Za utorak 25. septembar zakazana je 5. sednica Gradskog veća grada Bora. Na sednici, Gradski većnici će razmatrati sledeće tačke dnevnog reda:

1. Predlog Odluke o otpisu potraživanja grada Bora prema subjektu privatizacije ”Društvo za održavanje zgrada” d.o.o. Beograd;

2. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu;

3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Ustanovi ”Centar za kulturu opštine Bor”;

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor;

5. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini;

6. Predlog Rešenja o davanju u zakup lokacije za postavljanje kioska;

7. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u ul. Majdanpečka istočno od robne pijace;

8. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u ul. Kralja Petra I južno od Nove pošte;

9. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u Ul. Moše Pijade kod Mahi diskonta;

10. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2018.god. do 30.06.2018.godine;

11. Predlog Rešenja o postavljenju načelnika Gradske uprave grada Bora;

12. Predlog Poslovnika o radu Gradskog veća grada Bora;

13. Predlog Rešenja o naknadama za rad Komisije za sprovođenje postupka urbane komasacije.

Sednica je zakazana za 9 sati.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *