Tag: , ,

Da li klimatske promene utiču na poljoprivredu?

Po osmotrenim klimatskim podacima već je uočen porast temperatura vazduha, pojave obilnih padavina, narušen raspored padavina tokom godine, produžetak vegetacione...

Anketa o predlogu kapitalnih investicija za budžet grada Zaječara za 2019. godinu

Na sajtu Grada Zaječara, na naslovnoj strani, objavljena je anketa sa predlogom kapitalnih investicija za budžet grada Zaječara za 2019. godinu. Građanstvo može...

raris

Anketiranje građana za uspostavljanje sistema za iznajmljivanje bicikala

Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije je otpočela izradu Studije izvodljivosti uspostavljanja sistema za iznajmljivanje bicikala (Rent a bike) u istočnoj...

Kladovo: Anketiranje poljoprivrednika

Odeljenje za privredu opštine Kladovo u saradnji sa mesnim zajednicama sprovodi anketiranje poljoprivrednih proizvođača. Namera je da se sagledaju polazne osnove za...