Tag: ,

Program za žene sa invaliditetom u Srbiji – Otvoren konkurs za mentorine

U okviru projekta Mentorski program za žene sa invaliditetom, koji prvi put u Srbiji sprovode udruženja FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo uz podršku UN...

Projekat “Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima”

Dvadeset žena iz Majdanpeka će od 14.12. do 18.12. decembra 2018. godine, imati priliku da steknu ili unaprede znanja i veštine iz oblasti informacionih tehnologija i...

Projekat prekogranične saradnje Zaječar-Vidin

Opština Vidin i Grad Zaječar partneri su u projektu “Prevencija i ublažavanje posledica katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom u prekograničnom regionu...

Odobren projekat gradu Zaječaru preko EU-PRO programa

Gradu Zaječaru preko EUPRO programa odobena sredstva za izradu plana detaljne regulacije za banjsko turistički kompleks Nikoličevo od 14.920,00 evra. Od 28...

Odobren projekat SWISS PRO – tehnička podrška za grad Zaječar

Gradu Zaječaru je u okviru projekta SWISS PRO Vlade Švajcarske odobrena tehnička podrška za unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog...

PROJEKAT U KOJEM JE RARIS PARTNER OSVOJIO PRESTIŽNU AUSTRIJSKU NAGRADU

Projekat Transdanube.Pearls, u kojem je RARIS partner na projektu, osvojio je prestižnu austrijsku nagradu “VCÖ Mobility Award 2018”. Od 321 predloženih...

Konkurs u okviru programa ‘’Vitalni znaci’’

Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak raspisale su konkurs u okviru programa ‘’Vitalni znaci’’, koji se sprovodi u partnerstvu sa Olof Palme međunarodnim...

Projekat „EKONOMSKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANjE ŽENA“

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PROJEKTA „EKONOMSKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANjE ŽENA“ KARITASA BEOGRADSKE NADBISKUPIJE Na osnovu Ugovora o...

POČELE OBUKE O ZAŠTITI OD POPLAVA U OKVIRU PREKOGRANIČNOG PROJEKTA SA ČIPROVCIMA

U okviru projekta „Mere za uspostavljanje prevencija poplava i uslova brzog reagovanja u Čiprovcima i Boljevcu“, koji se realizuje iz programa Interreg –IPA CBC...

Pravo deteta da bude saslušano…

Centar za prava deteta najavljuje pokretanje virtuelne apllikacije za decu koja će im pomoći da razumeju postupke u okviru sistema pravosuđa, socijalne zaštite,...