Tijana Hazer – student generacije na Fakultetu za menadžment sa prosekom 10,00


Na Megatrend univerzitetu 11. jula 2018. upriličen je prijem za najbolje studente sa svih Fakulteta koji čine Megatrend univerzitet.

Najbolje studente su primili: akademik Ljubiša Rakić, predsednik Saveta univerziteta, prof. dr Mića Jovanović, rektor,  prorektori i dekani Fakulteta iz sastava Megatrend univerziteta.

Pozdravlјajući nagrađene studente, rektor Megatrend univerziteta prof. dr Mića Jovanović napomenuo je da njihove mlade biografije svedoče o povolјnoj kreativnoj atmosferi na ovom Univerzitetu i o kvalitetu nastave koja se sastoji u dobroj kombinaciji teorijskih uvida i praktičnih vežbi. On je podsetio da su svi Megatrendovi programi akreditovani kod nadležnih organa, a da je nedavno ovaj univerzitet dobio i dopunsku dozvolu za rad 12 fakulteta ove akademske zajednice na svim nivoima studija.

Akademik Ljubiša Rakić, predsednik Saveta univerziteta, rekao je da rezultati u razvojnoj karijeri ovih mladih lјudi smanjuju broj stereotipa o Megatrend univerzitetu, kao što doprinose naporima celog društva da se iz teškoća izađe oslanjanjem na znanje i permanentno učenje. „Ovi mladi lјudi imaju sigurnu budućnost, a s njima i Srbija ima budućnost“, rekao je akademik Rakić.

Na prijemu je bila i Tijana Hazer iz Zaječara, najbolji student Fakulteta za menadžment u 2018. godini sa prosekom 10,00. Tijana je proglašena za studenta generacije Fakulteta za menadžment u akademskoj 2017/18. godini i tom prilikom joj je uručena diploma i knjiga.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *