„Tradicionalna kultura Vlaha” Čitanka vlaške kulture


U prepunom zaječarskom Čitalištu 28. marta od 18 časova, održana je promocija knjige „Tradicionalna kultura Vlaha”, autora Filipa Paunjelovića.

foto Matična biblioteka ”Svetozar Marković” Zaječar

Atmosferu je, obučen u autentičnu narodnu nošnju, upotpunio da bi dočarao istinski duh vlaškog kraja, Stefan Radovanović, instrumentalista na duduku i gajdama.

foto Matična biblioteka ”Svetozar Marković” Zaječar

Za početak je na duduku odsvirao ljubavnu baladu: „Goro, sestro, goro”, a zatim i kolo svoga pradede iz Velikog rata, koji je pomilovan dok je čekao na streljanje i to tako što je svirao frulu.

Dr Dejan Krstić, etnolog i antropolog je predstavio delo u širem kontekstu, i pokušao da odredi značaj ovog izdanja za dalja proučavanja kao i njegovu širu upotrebu. On je napomenuo da je pitanje identiteta i kulturnog nasleđa interesantno u svakoj kulturi. Istakao je da je ova knjiga još jedan odgovor na pitanje šta smo to sve izgubili neodgovornim odnosom prema tradiciji. Izdvaja balkansku tradiciju kao poseban tip tradicije zbog specifičnih mešanja i neobičnih uslova života, te je zato naziva i civilizacijom. Takođe, zbog jednog vida balkanskog kompleksa i inferiornosti, koji je čest u našem narodu, tradicija treba da nam stalno bude u fokusu.

foto Matična biblioteka ”Svetozar Marković” Zaječar

Ovo je prva knjiga koja u celini prikazuje vlašku kulturu, a autor je u ovoj misiji uspeo, jer je izunutra sagledavao svoj predmet interesovanja: Filip Paunjelović je čovek iz naroda, vodio je takmičenja sela, i neumorno promovisao vlaško folklorno nasleđe, čiji je i sam neutuđivi deo, kao i njegovi preci. „Tradicionalna kultura Vlaha” je čitanka vlaške kulture, u njoj su običaji bogati, arhaični, oni koji su zapravo odoleli hristijanizaciji i konzervirali se. Ali to je knjiga koja je pitka za svakog čitaoca, jer je bogata primerima, interesantna, potkrepljena je fotografijama, notama, a vredna je i kao svojevrsna riznica vlaške leksike. Autor je načinio veliki korak od usmene do pisane reči, što rezultira ovim vrednim delom, u kome je dat, kao ni u jednoj drugoj knjizi ove tematike, celovit prikaz tradicionalne kulture Vlaha, i ne samo to: ono zadovoljava naučne kriterijume, pisao ju je izvrstan poznavalac, sadrži dodatna objašnjenja i originalne reči, a istovremeno je zanimljiva za bilo kog savremenog čitaoca, jer se čita u dahu.

Ova autorska publikacija je već promovisana u Boru i Boljevcu, u celini je još 2009. ugledala svetlost dana, a tek je prošle godine objavljena u izdanju Kulturno-obrazovnog centra Boljevac.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *