U Boru održan Okrugli sto „Mogućnosti unapređenja preduzetničke infrastrukture”


Danas je u Boru održan Okrugli sto „Mogućnosti unapređenja preduzetničke infrastrukture”.

Na okruglom stolu su predstavljene inicijative koji mogu pomoći daljem razvoju preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji. U uvodnom delu su predstavljeni Industrijski park i Tehnološki inkubator Nova Gradiška (Hrvatska) kao primeri koji se mogu iskoristiti u planiranju sličnih inicijativa u istočnoj Srbiji. RARIS je predstavio rezultate svog nedavnog istraživanja „Analiza mogućnosti unapređenja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji” i koncept Start-up centra a grad Bor je prezentovao analizu potencijalnih lokacija za uspostavljanje Industrijskog/Tehnološkog parka u Boru.

Okrugli sto je organizovan u sklopu uzvratne poste grada Nova Gradiška gradu Boru i RARIS-u. Početkom godine je RARIS organizovao studijsko putovanje u Hrvatsku na temu upoznavanje sa iskustvima u razvoju preduzetničke infrastrukture. Tom prilikom je pored ostalih organizovana poseta Novoj Gradiški i Industrijskom parku Nova Gradiška. Tokom vrlo korisne i interaktivne posete je dogovorena i dalja saradnja, čiji je prvi korak ova poseta Gradonačelnika Nove Gradiške sa svojim saradnicima, kao i menadžmenta Industrijskog parka Nova Gradiška gradu Boru i RARIS-u.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *