U KLADOVU U 2019. STOPA NEZAPOSLENOSTI MANJA ZA 8 ODSTO


Po podacima Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Boru, u decembru 2019. godine, na evideniciji Ispostave Nacionale službe za zapošljavanje u Kladovu, registrovana su 1483 nezaposlena lica ili 108 manje nego u istom periodu 2018. godine. Realizacijom aktivnosti Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2019. godini, koji je finansiran sa 7,2 miliona dinara iz budžeta opštine Kladovo za 2019. godinu, obuhvaćeno je ukupno 40 lica koja su uz podršku lokalne zajednice i Filijale NSZ Bor kroz aktivne mere zapošljavanja rešila svoj status. Deset lica je dobilo podršku kroz program stručne prakse, a preostalih 30 su lica starija od 50 godina odnosno nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih. Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili njih 776 su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikacije. Od 1483 nezaposlena lica, 560 je starije od 50 godina i taj problem prepoznaje lokalna samouprava.

Opština Kladovo konkretnim aktivnostima pokušava da razreši problem nezaposlenih lica koji su zbog neuspele privatizacije i tranzicije ostali bez radnog mesta – rekao je predsednik opštine Saša Nikolić.

U nameri da mladim ljudima koji su završili školovanje i žele da ostanu u Kladovu, lokalna samouprava je za program stručne prakse u opštinskom budžetu za 2020. godinu opredelila tri miliona dinara.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *