U opštinskoj kasi još 15 MILIONA dinara!

Na 63. sednici Opštinskog veća usvojena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2018.godinu povećanje je 15 miliona dinara iz dodatnih prihoda, tako da je prihodna strana opštinske kase uvećana na oko 950 miliona dinara.

U okviru preraspodele sredstava sa drugih pozicija biće obezbeđeno dodatnih 17 miliona dinara , a ukupan iznos od 32 miliona dinara trošiće se namenski, kazao nam je Radisav Čučulanović predsednik opštine Kadovo.

“Najviše novca 25 miliona dinara opredeljeno je za asfaltiranje ulica na području opštine Kladovo, dok je milion dinara namenjeno za finansiranje programa za zapošljavanje lica starijih od 50 godina iz kategorijie teško zapošljivih s obzirom da se umesto 12 na javni poziv opštine Kladovo i Filijale NSZ Bor prijavilo 18 lica. Za druga socijalna davanja izdvojili smo još milion dinara, dok je troškove prevoza đaka u prigradskom i medjugradskom saobraćaju potrebo 3 miliona dinara. Naša obaveza da na ime naknade Vodoprivredi na osnovu Rešenja za 2017. i 2018. godinu uplatimo ukupno dva miliona dinara” – rekao je Radisav Čučulanović, predsednik opštine Kladovo.

Većnici su usvojili i predlog odluke o finansijskom učešću opštine Kladovo u iznosu od 183.366,83 evra u okviru realizacije projekta “Nasleđa na granici Dunava” koji iz IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija sa 1,2 miliona evra sufinansira Evropska unija. Podršku većnika dobio je i predlog Odluke u kojoj je definisan presek stanja koje se odnosi na budući razvoj sistema daljinskog grejanja u Kladovu i Brzoj Palanci. Opredeljenje je drvena sečka kao najeftiniji energent čija će potrošnja doprineti da se smanje računi korisnika daljinskog grejanja- pojasnio je Branko Majkanović direktor JP “Jedinstvo”.Ta smernica je usvojena uz saglasnost članova Veća da JP “Jedinstvo” nastavi sa poboljšanjem energetske efikasnosti. Zeleno svetlo dobio je Predlog Oduke o pokretanju javno privatnog partnerstva sa grupom ponuđača za rekonstrukciju mreže javne rasvete u opštini Kladovo, uvođenjem led tehnologije.Predračunska vrednost je oko 400 miliona dinara sa rokom održavanja u narednih 13 godina.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *