U sredu sednica Skupštine opštine Kladovo


U sredu 26. septembra održaće se sednica Skupštine opštine Kladovo.

Foto: kladovo.org.rs

Odbornici Skupštine opštine Kladovo imaće na dnevnom redu pet tačaka koje će razmatrati:

1. Razmatranje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o tržišnoj vrednosti neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Kladovo
2. Razmatranje predloga Odluke o konverziji potraživanja opštine Kladovo prema Simpo AD Vranje
3. Razmatranje predloga Odluke o prestanku funkcije nekategorisanog puta KO Brza Palanka
4. Razmatranje Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2017. godinu podnetom od strane JP “Direkcija za izgradnju Kladovo” u likvidaciji
5. Razmatranje predloga Odluke o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu

Sednica će se održati u kongresnoj sali u upravnoj zgradi HE “Đerdap” u Kladovu sa početkom u 11 sati.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *