UGOVORNA PRIVREDNA KOMORA POTPISALA UGOVOR SA FAKULTETOM ZA MENADŽMENT IZ ZAJEČARA


Predstavnici Fakulteta za menadžment Zaječar Univerziteta Megatrend u Beogradu i Ugovorno okružne privredne komore Pirot potpisali su 22. novembra 2017. godine Ugovor o naučnoj i poslovnoj saradnji sa ciljem razvijanja potencijala u oblasti biznisa i menadžmenta, ekonomije, regionalne i međunarodne saradnje i zajedničkog nastupa prilikom prijavljivanja za dobijanje sredstava iz državnih i međunarodnih fondova i fondacija.

Foto: pirotskevesti.rs

Ugovorom su definisane zajedničke aktivnosti u naučno – istraživačkoj i stručnoj problematici i obrazovanju, kao što su: rad na naučno – istraživačkim i razvojnim projektima, organizovanje profesionalnih manifestacija, obrazovanje kadrova i ulaganja u naučno – istraživačku i nastavnu delatnost.

Preuzeto: pirotskevesti.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *