USVOJEN BUDŽET ZAJEČARA ZA 2020. godinu: Gradska kasa TEŠKA 2.4 milijarde dinara


Odbornici Skupštine grada Zaječara usvojili su budžet za 2020. godinu koji iznosi 2.4 milijarde  dinara.

Prema rečima Valentine Đuričić, načelnice Odeljenja za budžet i finansije, za narednu godinu planirano je manje izdvajanja za kapitalne investicije nego u 2019. godini, ali je predviđen novac za rekonstrukciju Zdravstvenog i srednjoškolskog centra, kao i za druge projekte koji se realizuju sa Kancelarijom za javna ulaganja  i ministarstvima RS.

Odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu, kao i Nacrt Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po cenama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2019. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni. Na teritoriji Grada Zaječara određene su četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti, opremljenosti javnim objektima i saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima grada. Sam grad je podeljen na prvu, drugu i treću zonu, s tim što je prva zona određena kao najopremljenija, dok četvrta zona obuhvata seoska naselja.

preuzeto radiomagnum.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *