Vakusak- nezamenjiv aparat u lečenju oboljenja krvnih sudova (VIDEO)


Bolnica je specijalizovana za rehabilitaciju oboljenja perifernih krvnih sudova (organski poremećaji arterijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih krvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opštu rehabilitaciju (bolesti vezivnog tkiva, zglobni oblici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka oboljenja, ginekološka oboljenja).

“Specifičnost naših usluga je i lečenje oboljenja perifernih krvih sudova, zahvaljujući našoj termo-mineralnoj vodi koja je bogata sumpor-dioksidom  koji je i te kako bitan u lečenju perifernih krvnih sudova arterija i vena, tu je i čitava paleta aparaturnih tehnika koje se ovde jedinstveno pružaju. Pored vaskulatora i hiperbarične komore tu je i vakusak. Sam princip delovanja vakusaka se objašnjava i samim prevodom te reči vaku sak-vakum u vreći, gde se na principu podpritiska efikasno utiče na perifernu cirkulaciju. Terapija se sprovodi na ekstremitetima,  ruku i nogu, i to u tri programa i tri različita podpritiska. Samo dejstvo podpritiska  koje je usmereno na površinu kože  tako što se potpomaže kod arterijske cirkulacije otvaranje svih kolaterala i  omogućavanje širenja krvne mreže ojačanjem cirkulacije u elstremitetima.  Zahvaljujući svemu tome ovde imamo izizetne rezultate kod bolesti arterijskih krvin sudova ali i kod bolesti venske cirkulacije gde se zahvaljujući tom podpritisku u vrećama dolazi do mobilizacije tih edema a ipoboljšanja venske cirkulacije” objasnio je  dr Rade Kostić direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji.

Sam tretman od 15 minuta treba ponoviti od deset do 15 puta i obnavljanjem tretmana posle 6 meseci pokazuje izvanredne rezultate. A dugogodišnju primenu vakusak terapije kao i odlične rezultate specijalizovana bolnica je prdstavila na raznim seminarima u zemlji i inostranstvu gde je naišla na sve pohvale i odobravanje.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *