Za poljoprivredu i ruralni razvoj 27 miliona dinara u 2018. godini


Na osnovu Programa za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini i prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisan je Konkurs za dodelu sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini. Konkurs je otvoren od 30. maja do 29. juna 2018. godine.

Foto: negotin.rs

Za Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin za 2018. godinu, u budžetu opštine Negotin opredeljeno je 27 miliona dinara, od čega je 24.500.000 planirano za podsticaje merama ruralnog razvoja, a 2.500.000 za direktna plaćanja.

“Agrarni budžet opštine Negotin, je najveći u celoj istočnoj Srbiji. On iznosi 27 miliona i zastupljeni su svi sektori poljoprivrede od ratarstva, voćarstva vinogradarstva, pčelarstva, stočarstva. Ono što je značajno, ove godine uveli smo i povraćaj sredstava za kopanje bunara za navodnjavanje, kao jednu značajnu investiciju, kojom se povećavaju prinosi u proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači znaju da imamo sve veći broj sunčanih dana, sve veće nizove gde mi ne možemo da dobijemo prinose koje hoćemo i zato je opština Negotin u ovaj konkurs stavila i kopanje bunara i navodnjavanje. Vinogradarstvo je jedna od primarnih oblasti što se tiče opštine Negotin i to traje već duži niz godina i zadnjih par godina zaista vidimo pozitivan trend, gde se sve više mladih bavi poljoprivredom, a naročito vinogradarstvom. Zato smo ove godine odlučili da povraćaj sredstava za nabavku sadnica loznih kalemova, žice, naslona bude 100 posto odnosno do 500.000 dinara, što je zaista pozitivna stvar i sa tom praksom nastavićemo i dalje. U pčelarstvu je takođe povećan broj mladih pčelara i broj košnica. Naravno sve se to odrazilo i na sam prinos meda, tako da smo u zadnjih par godina među prvim opštinama u proizvodnji meda” – istakao je između ostalog Dragan Radosavljević, član Opštinskog veća opštine Negotin, zadužen za poljoprivredu.

Konkurs će biti otvoren do 29. juna, do kada će korisnici moći da u Opštinskom uslužnom centru predaju popunjene zahteve sa pratećom dokumentacijom, nakon čega će Komisija za realizaciju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini obrađivati pristigle zahteve po sistemu prvo pristiglih zahteva do utroška sredstava predviđenih za meru.

“Ja bih pozvao sve proizvođače da što pre predaju zahteve, jer bez obzira što je budžet veliki, on je i ograničen, pa ovom prilikom apelujem na poljoprivrednike da ne kasne sa sa prijavom. U slučaju nekih nejasnoća, mogu se obratiti meni u Savetodavnih službi Negotin, takođe mogu doći i četvrtkom od 14 do 16 časova kada ja kao član veća dežuram u maloj sali opštine Negotin. Mislim da je ovo zaista šansa da mlađi poljoprivredni proizvođači, naravno i svi ostali dobiju značajna sredstva za svoju poljoprivredu proizvodnju i zato ih još jednom pozivam da dođu i apliciraju” – zaključio je Radosavljević.

Za mere direktnog plaćanja, odnosno veštačko osemenjavanje zahtevi se mogu predati od 30. maja do 01.decembra 2018.godine, a za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje do 31.oktobra 2018.godine.

Podsticajna sredstva predviđena su isključivo za nabavku nove opreme ili mehanizacije, koja se ne može otuđiti u narednih 5 godina. Priplodne junice se ne mogu otuđiti u naredne 3 godine, a ovce, koze i svinje tovnih rasa u naredne 2 godine. Korisnik podsticaja za izgradnju plastenika je u obavezi da namenski koristi plastenik u roku od 5 godina, a podsticaja za podizanja novih zasada je u obavezi da u roku od 5 godina sprovodi neophodne agrotehničke mere. Za vrstu mehanizacije za koju je dobijen podsticaj u prethodnih 5 godina ne može se opet konkurisati.

Podsticaji će se odobravati samo za prihvatljive troškove investicije, a Komisija neće razmatrati prijave uz koje su dostavljeni računi sa neuobičajno visokim iznosima, za dobra koja su predmet podsticaja. Podsticajima se ne nadoknađuju troškovi koji ne odgovaraju predmetnoj investiciji, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

Konkurs sa zahtevom može se preuzeti sa sajta Opštine Negotin: http://negotin.rs/ads-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-programa-podrske-za-sprovodjenje-poljoprivredne-politike-i-politike-ruralnog-razvoja-opstine-negotin-u-2018.-godini-359.htm ili u kancelariji broj 73 Opštinske uprave opštine Negotin.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *