”Zablude i mitovi o Darvinovoj teoriji evolucije”


U četvrtak 25.oktobra  u 12:30 predviđen je čas biologije u Gimnaziji, na temu ”Zablude i mitovi o Darvinovoj teoriji evolucije” predavanje će održati Prof.Dr Biljana Stojković. 

U 13:20 biće održan javni čas za učenike i profesore, tema  javnog časa je “Uloga biologije u razumevanju društva: istine i zablude”  

Biljana Stojković je redovna profesorka na Katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na istom fakultetu. Od 1996. učestvuje u naučnim projektima u oblasti evolucione biologije. Autorka je većeg broja publikacija u vodećim međunarodnim naučnim časopisima, kao i poglavlja i knjiga iz oblasti evolucione biologije. Zajedno sa prof. Nikolom Tucićem napisala je knjige „Darvinijana: vodič kroz evolucionu biologiju” (2009) i „Od molekula do organizma: molekularna i fenotipska evolucija” (2012). Članica je Evropskog društva za evolucionu biologiju.

Široj javnosti poznata je po aktivnom učešću u društvenim pitanjima vezanim pre svega za njenu struku, ali i opšta akademska načela i norme. Tema koja najčešće izaziva njeno reagovanje je osporavanje teorije evolucije i neuspešni pokušaji da se ta teorija izbaci iz nastavnog plana i programa u školama i na fakultetima.

Autorka je brojnih tekstova na sajtu Peščanika.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *