Zaječar: Održane dve sednice Skupštine grada


U Zaječaru juče održane dve sednice Skupštine grada Zaječara.

Na 28. sednici je usvojen Predlog Odluke o donošenju Programa mera za izmirivanje obaveza grada Zaječara i subjekata čiji je grad Zaječar osnivač prema JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd. Suština Programa je da Grad preuzme celokupna dugovanja JP „Direkcije za izgradnju“ u likvidaciji prema Elektroprivredi Srbije u iznosu od 157.155.489 dinara, i to na maksimalan broj rata.

Prema rečima Marine Milić, zamenice gradonačelnika grada Zaječara, programom se dobija mogućnost otplate duga na 10 godina, jer bi plaćanje odjednom te obaveze bio veliki teret za budžet grada Zaječara.

Najveći dug koji Direkcija ima, je dug prema Elektroprivredi Srbije, u iznosu od 157 miliona dinara. Ova stavka predstavlja više od polovine dugovanja koje Direkcija ima prema ostalim poveriocima. Mi smo u 80% slučajeva izmirivali obaveze, kamate su otpisivane za one poverioce koji su se sa tim složili. Elektroprivreda Srbije kamate neće da otpisuje, ono što može da uradi je da se dug plaća u više rata, odnosno sklapanje reprograma. Ovim programom dobićemo mogućnost da period od 10 godina, ukoliko nam Vlada Srbije da saglasnost na program, izmirimo u više rata, istakla je Milić.

Na 29.sednici je usvojen Zaključak predloga o otpisu duga za obaveze koje Grad Zaječar i JKSP „Zaječar“ imaju prema Republičkoj direkciji za robne rezerve, na ime preuzetog mazuta, u ukupnom iznosu od 434.472.913,06 dinara, od čega dug Grada iznosi 240.254.934,32 dinara, a dug JKSP „Zaječar“ iznosi 194.217.978,74 dinara.

Marina Milić, zamenica gradonačelnika grada Zaječara je rekla da bi se otpisom duga rasteretile bilansne stavke, eliminisali nagomilani dugovi i postigla finansijska konsolidacija gradskog budžeta, kao i nesmetan rad JKSP „Zaječar“.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *